Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΜΣ – Δήλωση Μαθημάτων & Μεταπτυχιακής Εργασίας, Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 20 Φεβρουαρίου 2023.

Η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας είναι από 20/02/2023 παρατείνεται έως 10/03/2023 και θα γίνεται ηλεκτρονικά στο classweb.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μαθήματα Δ0 και Υ0 προσφέρονται μόνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ πριν το εαρινό εξάμηνο του 2023.

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες για την παραίτηση και της δήλωσης μεταπτυχιακής εργασίας εξειδίκευσης περιέχονται στο παρακάτω αρχείο.

Blog Attachment