Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος – Σειρά Διαλέξεων Ανάπτυξης Ήπιων Δεξιοτήτων (soft skills) – Συγγραφή Τεχνικού Κειμένου

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος εισάγεται μια νέα σειρά διαλέξεων σχετικά με την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills). Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 24/5/2023 και ώρα 12:00

με τίτλο «Σειρά Διαλέξεων Ανάπτυξης Ήπιων Δεξιοτήτων: Συγγραφή Τεχνικού Κειμένου» στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΤΜΗΥΠ. Ομιλητής θα είναι ο  κ. Στέργιος Αναστασιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναγνωρίζουμε την κρίσιμη σημασία της ικανότητας συγγραφής τεχνικού κειμένου στην επαγγελματική πορεία ενός μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής. Έτσι εξηγούμε τους βασικούς στόχους που θέτουμε και τα βήματα που ακολουθούμε προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά το αποτέλεσμα της δουλειάς μας ως μηχανικοί. Επισημαίνουμε μια σειρά από δυσκολίες που συνήθως αντιμετωπίζουμε σε διάφορα επίπεδα οργάνωσης του κειμένου και προτείνουμε πρακτικές προσεγγίσεις για να βελτιώσουμε την ποιότητα των κειμένων που γράφουμε.