Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος – Σειρά Διαλέξεων Ανάπτυξης Ήπιων Δεξιοτήτων (soft skills) – Μελέτη υποβάθρου, πηγών και εργαλείων

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης διαλέξεων σχετικά με την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 10/11/2023 και ώρα 12:00

ομιλία με τίτλο «Σειρά Διαλέξεων Ανάπτυξης Ήπιων Δεξιοτήτων (Soft Skills): Μελέτη υποβάθρου, πηγών και εργαλείων» στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΤΜΗΥΠ. Ομιλήτρια θα είναι η  κα Βασιλική Σταμάτη, ΕΔΙΠ , Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

* Η σειρά διαλέξεων σχετικά με την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) αποτελεί μέρος των σεμιναρίων του Τμήματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ικανότητα διεξοδικής και αποτελεσματικής μελέτης υποβάθρου, πηγών και εργαλείων είναι βασική για την πορεία ενός επιστήμονα και επαγγελματία. Παρουσιάζεται μια μεθοδολογία αναζήτησης πηγών, που συνοδεύεται από οδηγίες σωστής μελέτης της βιβλιογραφίας, εφαρμόζοντας κριτική σκέψη για την αξιολόγησή της. Προτείνονται τρόποι καταγραφής και οργάνωσης των πηγών, καθώς και καλές πρακτικές για τη συγγραφή βιβλιογραφικής επισκόπησης. Πολύ σημαντικό θέμα είναι ο τρόπος χρήσης και αναφοράς των πηγών και έτσι γίνεται μια σύντομη αναφορά σε θέματα ηθικής και ακαδημαϊκής δεοντολογίας στην επιστήμη της πληροφορικής.