Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο “Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων για Προβλήματα Συνεκτικότητας σε Κατευθυνόμενα Γραφήματα”

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8/3/2024 και ώρα 12:00, ομιλία με τίτλο «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων για Προβλήματα Συνεκτικότητας σε Κατευθυνόμενα Γραφήματα» στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΤΜΗΥΠ (αν το Τμήμα δεν τελεί υπό κατάληψη) ή μέσω της εφαρμογής MS Teams. Ομιλητής θα είναι ο  κ. Λουκάς Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων για θεμελιώδη προβλήματα συνεκτικότητας γραφημάτων αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας εδώ και δεκαετίες. Η περιοχή αυτή συνεχίζει να προσελκύει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον και έχει δώσει πολλά σημαντικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτήν την ομιλία, θα εξετάσουμε ορισμένες βασικές έννοιες συνεκτικότητας γραφημάτων και θα παρουσιάσουμε πρόσφατα αποτελέσματα για τον υπολογισμό k-συνεκτικών συνιστωσών σε κατευθυνόμενα γραφήματα, τον έλεγχο ισχυρής συνεκτικότητας υπό την επίδραση σφαλμάτων, καθώς και για άλλα σχετικά προβλήματα. Θα συζητήσουμε επίσης σημαντικά ανοιχτά προβλήματα και κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα.