Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα “Interval Data Management in Main Memory”

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. του υποψηφίου διδάκτορα κυρίου Γ. Χριστοδούλου με θέμα « Interval Data Management in Main Memory» την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 12.00. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.