Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα “Edge Modification on Perfect and Reducible Graphs with Application to Watermarking”

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. της υποψηφίας διδάκτορος κας Αννας Μπαντή με θέμα «Edge Modification on Perfect and Reducible Graphs with Application to Watermarking» την Πέμπτη 22/12/2022 και ώρα 19.00 Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.