Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα “Deep Reinforcement Learning and Generative Adversarial Modeling in Traffic Applications”

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. του υποψηφίου διδάκτορα κυρίου Χρήστου Σπαθάρη με θέμα «Deep Reinforcement Learning and Generative Adversarial Modeling in Traffic Applications» την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 9.30. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.