Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: “Applications of Machine Learning in the Design of Secure and Trusted Integrated Circuits and Systems”

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/06/2022 και ώρα 11:30, ομιλία με τίτλο «Applications of Machine Learning in the Design of Secure and Trusted Integrated Circuits and Systems» στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΤΜΗΥΠ. Ομιλητής θα είναι ο  κ. Γεώργιος Μακρής, Καθηγητής, Department of Electrical and Computer Engineering, Erik Jonsson School of Engineering & Computer Science, The University of Texas at Dallas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

In this presentation, Prof. Makris will provide an overview of his research group’s activities in applying machine learning and statistical analysis to a variety of problems related to security, trustworthiness and reliability of integrated circuits and systems, with particular emphasis in the analog/RF domain, including post-manufacturing test and calibration, hardware Trojan detection, counterfeit identification, provenance attestation, hardware-based malware detection and workload execution forensics.