Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα “Efficient Algorithms for Some Connectivity Problems, in Static and Dynamic Graphs”

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. του υποψηφίου διδάκτορα κυρίου Ε. Κοσίνα με θέμα «Efficient Algorithms for Some Connectivity Problems, in Static and Dynamic Graphs» την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10.00. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής MS Teams.
Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.