Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα “Automated Representation, Quality Assessment, Evolution, Visualization, and Adaptation to Change for Data Intensive Ecosystems”

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. του υποψήφιου διδάκτορα κυρίου Πέτρου Μανούση με θέμα “Automated Representation, Quality Assessment, Evolution, Visualization, and Adaptation to Change for Data Intensive Ecosystems” την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του κτηρίου Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.