Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επιλογή και κατάταξη Φοιτητών/Φοιτητριών του Τμήματος Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής που υπέβαλαν αίτηση για κινητικότητα Erasmus+ (Β’ Συμπληρωματικής Προκήρυξης)

H ανακοίνωση αφορά την επιλογή και την κατάταξη των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής για συμμετοχή στην κινητικότητα Erasmus+ στο πλαίσιο της Β’ Συμπληρωματικής Προκήρυξης για το Σχέδιο 2022. Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα συνολικά δύο (2) αιτήσεις από φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματός μας.
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, στη συνεδρίασή της 463/21062023, αποφάσισε να κάνει δεκτές τις αιτήσεις των δύο (2) υποψηφίων, τους οποίους κατατάσσει σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης που περιγράφονται στον Κανονισμό Επιλογής και Κατάταξης για συμμετοχή στο πρόγραμμα
Erasmus+ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Blog Attachment