Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+
17.05.2023 – 12:00, Αίθουσα Τελετών ‘Γ. Μυλωνάς’

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει την δια ζώσης πραγματοποίηση Ενημερωτικής Συνάντησης – Παρουσίασης (Info-Day) για το πρόγραμμα Erasmus+, Σχέδιο 2023,

την Τετάρτη, 17/05/2023 και ώρα 12.00-14.00, στην Αίθουσα Τελετών ‘Γ. Μυλωνάς’,

και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να την παρακολουθήσουν.