Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρακτική Άσκηση

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Χ9

Ειδίκευση - Ενότητα: Δεν εντάσσεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες

Τύπος: Μαθήματα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Μονάδες ECTS: 3,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ως εγκεκριμένη προαιρετική δραστηριότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών και έχει ενταχθεί ως μάθημα επιλογής. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να συμμετάσχουν έχοντας συμπληρώσει το πρώτο (1) εξάμηνο σπουδών. Η διάρκειά της Πρακτικής Άσκησης είναι από 2 έως 4 μήνες. Κάθε φοιτητής/ φοιτήτρια μπορεί να δηλώσει μια φορά το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Η επιλογή τόσο των φοιτητών όσο και των φορέων απασχόλησης γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Π.Μ.Σ., η οποία εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: