Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παράλληλα Συστήματα και Προγραμματισμός

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ023

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://www.cse.uoi.gr/~dimako/teaching/spring23.html

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

 • Βασικές αρχές παραλληλισμού.
 • Οργάνωση κοινόχρηστης μνήμης.
 • Τα προβλήματα της συνοχής (coherency) κρυφής μνήμης και της συνέπειας (consistency) μνήμης.
 • Οργάνωση κατανεμημένης μνήμης.
 • Δίκτυο διασύνδεσης, τοπολογίες, διαδρόμηση, μεταγωγή υψηλών επιδόσεων.
 • Κατανεμημένη κοινή μνήμη και ανομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης (NUMA).
 • Πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές.
 • Οργανώσεις SIMD και επιταχυντών GPUs.
 • Αρχές και γλώσσες παράλληλου προγραμματισμού.
 • Προγραμματισμός σε κοινό χώρο διευθύνσεων (νήματα, OpenMP).
 • Προγραμματισμός με μεταβίβαση μηνυμάτων (MPI).
 • Προγραμματισμός GPUs (OpenMP, CUDA).
 • Ανάλυση επιδόσεων (επιτάχυνση, αποδοτικότητα, κόστος και κλιμακωσιμότητα).

Παρατηρήσεις:

Link Μαθήματος στο e-course: https://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1864