Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παράλληλα Συστήματα και Προγραμματισμός

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ023

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cse.uoi.gr/~dimako/teaching/spring21.html

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Bασικές αρχές παραλληλισμού. Eπίδοση, επιτάχυνση και αποδοτικότητα των παράλληλων αλγορίθμων. Οργάνωση κοινόχρηστης μνήμης. Συνοχή (coherency) και συνέπεια (consistency) μνήμης. Οργάνωση κατανεμημένης μνήμης. Δίκτυο διασύνδεσης, τοπολογίες και διαδρόμηση. Τεχνικές μεταγωγής υψηλών επιδόσεων. Κατανεμημένη κοινή μνήμη και ανομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης (NUMA). Πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές. Οργανώσεις SIMD και επιταχυντών GPUs. Aρχές και γλώσσες παράλληλου προγραμματισμού. Προγραμματισμός σε κοινό χώρο διευθύνσεων (νήματα, OpenMP). Προγραμματισμός με μεταβίβαση μηνυμάτων (MPI).

Παρατηρήσεις:

Link Μαθήματος στο e-course: https://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1864