Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ολοκληρωμένα Συστήματα Τριών Διαστάσεων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Υ3

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Υ - Συστήματα Υλικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Περιορισμοί δύο διαστάσεων, Ολοκλήρωση συστημάτων στις τρεις διαστάσεις, Κάθετες Διασυνδέσεις, Προσωρινή και μόνιμη επικόλληση πλακιδίων, Λέπτυνση & Διαχείριση πλακιδίων, Θερμική διαχείριση, Θερμο-ευαίσθητες αρχιτεκτονικές, Μοντέλα ενέργειας-κατανάλωσης, Ψύξη, Επαγωγική σύζευξη επιπέδων στοίβας, Διαμοίραση ενέργειας, Παρασιτική σύζευξη κάθετων διασυνδέσεων, Συνωστισμός ρεύματος, Τοποθέτηση κάθετων διασυνδέσεων, Εισαγωγή Απομονωτών, Διαδρόμιση ρολογιού χαμηλής κατανάλωση, Σχεδίαση Δικτύου Ισχύος, Χωροθέτηση, Τοποθέτηση πυλών, Εφαρμογές ψηφιακές/αναλογικές/ μεικτού σήματος, Ολοκληρωμένα Συστήματα, Μονάδες επεξεργασίας γραφικών και μικροεπεξεργαστές, Εφαρμογές αισθητήρων εικόνας, Δίκτυα-σε-Ολοκληρωμένα, Έλεγχος πριν και μετά την επικόλληση, Αρχιτεκτονικές & βελτιστοποίηση μηχανισμών πρόσβασης, Έλεγχος κάθετων διασυνδέσεων, Ροή και μοντέλα ελέγχου.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Τ16  Ολοκληρωμένα Συστήματα Τριών Διαστάσεων: Προκλήσεις και Λύσεις