Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εικονική, Επαυξημένη και Μικτή Πραγματικότητα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ051

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=3218

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

  • Εισαγωγή στα περιβάλλοντα εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας.
  • Ανατομία των περιβαλλόντων εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας.
  • Εμβύθιση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.
  • Μορφές διάδρασης (Τεχνολογίες Εισόδου/Εξόδου) και εκμάθηση περιβαλλόντων ανάπτυξης εφαρμογών.
  • Συστήματα εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας και τεχνολογίες εντοπισμού θέσης, κίνησης και ενεργειών διάδρασης.
  • Τεχνολογίες 3Δ γραφικών και προχωρημένες μεθοδολογίες απεικόνισης.
  • Διαδικασία σχεδιασμού εμπειρίας και διάδρασης, ανάπτυξη και αξιολογήση.
  • Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα: ειδικές εφαρμογές, νομικά και ηθικά ζητήματα.

Παρατηρήσεις:

    No team found.