Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δομές Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ303

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 3ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=704

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Αφηρημένοι τύποι δεδομένων. Στατικές, δυναμικές δομές δεδομένων. Αναδρομή. Πίνακες, λίστες, στοίβες, ουρές, σωροί. Δένδρα, δένδρα αναζήτησης, ισοζυγισμένα δένδρα. Λίστες παράλειψης. Δομές εύρεσης-ένωσης. Γράφοι. Κατακερματισμός. Ψηφιακά ευρετήρια.

Παρατηρήσεις: