Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ702

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=13

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Βασικές έννοιες, υλικό για αλληλεπίδραση και γραφικά. Βασικά μαθηματικά εργαλεία για γραφικά. Μοντελοποίηση του ανθρώπινου μηχανισμού επικοινωνίας, βασικά μοντέλα αντίληψης και αντίδρασης, αισθήσεις και αισθητήρια όργανα του ανθρώπου. Αλγόριθμοι για μετατροπή-απεικόνιση γραμμών και καμπυλών στις δύο διαστάσεις. Γέμισμα (filling), αποκοπή (clipping), το φαινόμενο του ψευδισμού και η αντιμετώπισή του (antialiasing). Διδιάστατοι και τριδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Αλληλεπιδραστικές μέθοδοι εισόδου. Γραφικά περιβάλλοντα χρήσης. Tριδιάστατα γραφικά, απεικόνιση τρισδιάστατης σκηνής στις δύο διαστάσεις, συστήματα θέασης. Μέθοδοι αναπαράστασης στερεών αντικειμένων. Ανάλυση της έννοιας του χρώματος και των διαφόρων χρωματικών μοντέλων. Εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα (virtual reality).

Παρατηρήσεις: