Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ702

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=13

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Ενότητα 1η: Εισαγωγή. Γενικές έννοιες. Υλικό (hardware) για γραφικά. Ενότητα 2η: Στοιχεία μοντελοποίησης του ανθρώπινου μηχανισμού επικοινωνίας. Βασικά μοντέλα αντίληψης και αντίδρασης, αισθήσεις και αισθητήρια όργανα. Ενότητα 3η: Θεμελιακά στοιχεία για γραφικά. Βιβλιοθήκες για διδιάστατα γραφικά. Ενότητα 4η: Γέμισμα, antiliasing, αποκοπή. Ενότητα 5η: Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στις δύο και στις τρεις διαστάσεις.
Ενότητα 6η: Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής (GUIs). Αλληλεπιδραστικές μέθοδοι εισόδου .Ενότητα 7η: Απεικόνιση τρισδιάστατης σκηνής στις δύο διαστάσεις, προβολές, συστήματα παρατήρησης.
Ενότητα 8η: Αναπαράσταση στερεών. Πακέτα λογισμικού για την αναπαράσταση και απόδοση τριδιάστατων αντικειμένων. Ενότητα 9η: Αναπαράσταση καμπυλών και επιφανειών. Ενότητα 10η:. Χρώμα και χρωματικά μοντέλα. Φωτισμός και σκίαση. Ενότητα 11η: Καθορισμός των ορατών επιφανειών ενός στερεού.   Ενότητα 12η: Εικονική Πραγματικότητα. Ενότητα 13η: Φωτορεαλισμός. Ανίχνευση ακτίνας. Προγραμματισμός σύγχρονου υλικού (GPU).

 

Παρατηρήσεις: