Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γενική Φυσική

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ103

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5,0,0

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 5,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=432

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Μαθηματική εισαγωγή, τρισδιάστατος χώρος, εφαρμογές του απειροστικού λογισμού στη φυσική. Ηλεκτρομαγνητισμός: Βασικές αρχές και νόμοι. Ηλεκτρικό φορτίο, δύναμη και πεδίο. Δυναμικό και ηλεκτρική δυναμική ενέργεια. Ηλεκτρικό ρεύμα και απλά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. Μαγνητικό πεδίο και δύναμη. Επαγωγή και κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος. Εξισώσεις Maxwell και φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Παρατηρήσεις: