Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γενική Φυσική

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ103

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5,0,0

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 5,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=432

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Ηλεκτρομαγνητισμός: Βασικές αρχές και νόμοι. Ηλεκτρική δύναμη και πεδίο. Δυναμικό και ηλεκτρική δυναμική ενέργεια. Ηλεκτρικό ρεύμα και κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. Μαγνητικό πεδίο και δύναμη. Επαγωγή και κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος. Εξισώσεις Maxwell και φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Παρατηρήσεις: