Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ040

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,2,0

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Νόρμες διανυσμάτων και πινάκων, δείκτης κατάστασης πίνακα (επισκόπηση). Ανάλυση του Cholesky. Άμεσες μέθοδοι για γραμμικά συστήματα με αραιούς πίνακες. Επαναληπτικές μέθοδοι για γραμμικά συστήματα: Τεχνική της παρεκβολής (extrapolation), μέθοδος διαδοχικής υπερχαλάρωσης, μέθοδοι ελαχιστοποίησης (μέγιστης κλίσης και συζυγών κλίσεων). Πρόβλημα ιδιοτιμών: Μέθοδος των δυνάμεων και μέθοδος των αντίστροφων δυνάμεων. Γραμμικό πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων.

Παρατηρήσεις: