Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ001

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=64

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή. Ορισμός του προβλήματος-παραδείγματα. Ευχρηστία λογισμικού. Μέτρηση και ποσοτικοποίηση της ευχρηστίας. Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές και μοτίβα σχεδίασης. Ανάλυση απαιτήσεων και σύνθετα ζητήματα σχεδίασης λογισμικού διεπαφής. Μέθοδοι αξιολόγησης. Προσαρμοζόμενα συστήματα. Εκμάθηση διεπαφής από τον χρήστη, on-line βοήθεια. Εναλλακτικές μέθοδοι επικοινωνίας (ήχος, οθόνες αφής, πολυμέσα).

Παρατηρήσεις: