Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αγγλικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών II

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ201

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,0

Εξάμηνο σπουδών: 2ο

Διδακτικές Μονάδες:

Μονάδες ECTS: 3,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη βασική ορολογία του αντικειμένου τους και με τις γλωσσικές μορφές που απαντώνται σε κείμενα πληροφορικής σε επίπεδο λεξιλογίου, συνδυασμού λέξεων και γραμματικής.

Παρατηρήσεις: