Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αγγλικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών II

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ201

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,0

Εξάμηνο σπουδών: 2ο

Διδακτικές Μονάδες:

Μονάδες ECTS: 3,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=370

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Λειτουργικά συστήματα, Δίκτυα και Αλγόριθμοι

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Τα χαρακτηριστικά της επίσημης γλώσσας

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Παράγραφοι αίτιου-αποτελέσματος, Παράφραση, Σύνοψη, Παραπομπές και Αναφορές, ακαδημαϊκή εργασία

Παρατηρήσεις: