Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υποδοχή Μεταπτυχιακών Πρωτοετών Φοιτητών – 18/10/2023, 13:00

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 18/10/2023 και ώρα 13:00, θα γίνει η υποδοχή των πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών στην αίθουσα Β2 του Τμήματος μας (2ος όροφος).

Η ενημέρωση είναι ανοικτή για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και περιλαμβάνει την παρουσίαση και την ανάλυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και του κανονισμού του.