Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συμπληρωματική Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων και δικαιολογητικών στέγασης

Βρείτε συνημμένα την ανακοίνωση της συμπληρωματικής περιόδου υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στέγασης ενεργών φοιτητών και φοιτητριών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για τις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Ιωάννινα (Φοιτητικές Κατοικίες εντός της Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικές Εστίες Περιβλέπτου).

Ως εκ τούτου, οι ενεργοί φοιτητές και φοιτήτριες, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να υποβάλλουν από την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, για την παροχή στέγασης στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικής υποβολής: https://stegasi.merimna.uoi.gr/

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.