Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα εναπομείνασας εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το πρόγραμμα της εναπομείνασας εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2024.
Σχετικά με τον τρόπο εξέτασης παρακαλούμε να τσεκάρετε τακτικά τις ιστοσελίδες των μαθημάτων και τις σελίδες των μαθημάτων  στο ecourse.
Συνολικές Οδηγίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με την εξεταστική περίοδο 

Blog Attachment