Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΜΣ – Παράταση Δηλώσεων έως 27/10/2023

Ενημερώνονται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ότι για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 η προθεσμία δηλώσεων μεταπτυχιακών μαθημάτων και μεταπτυχιακής εργασίας παρατείνεται έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023. 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία παραίτηση από μεταπτυχιακό μάθημα και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας δεν αλλάζουν.

Blog Attachment