Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αποτελέσματα Εκλογής Προέδρου & Αντιπροέδρου ΤΜΗΥΠ

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται ο Τσιατούχας Γεώργιος, Καθηγητής, ενώ Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο Φούντος Ιωάννης, Καθηγητής, με διετή θητεία, από 01/09/2020 έως 31/08/2022.

Blog Attachment