Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επιλογή & Κατάταξη Φοιτητών/Φοιτητριών του ΤΜΗΥΠ που υπέβαλαν αίτηση για Κινητικότητα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

H ανακοίνωση αφορά την επιλογή και την κατάταξη των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, όπως αυτή αποφασίστηκε στη συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίασή 401/22-5-2019, για τη συμμετοχή τους σε κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε εδώ