Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χάντας Ιωάννης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Ph.D., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2009
  • MSc, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2004
  • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2002

Γρήγορη επικοινωνία