Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τσιριμώκου Γεωργία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Γεωργία Τσιριμώκου έλαβε πτυχίο Φυσικού, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Σχεδίαση Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, όλα από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2011, 2013 και 2017, αντίστοιχα. Στο διάστημα 2017 έως 2021, εργάστηκε ως μηχανικός σχεδίασης αναλογικώνολοκληρωμένων κυκλωμάτων στην ADVEOS Microelectronics Systems, και το διάστημα 2021 έως2023 ως μηχανικός σχεδίασης αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στην Circuits Integrated. Από το 2023 υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και ΑρχιτεκτονικήςΥπολογιστών, του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως επίκουρη καθηγήτρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη CMOS αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, που περιλαμβάνουν κυκλώματα και συστήματα κλασματικής τάξης, φίλτρα συνεχούς και διακριτού χρόνου, και κυκλώματα χαμηλής τάσης τροφοδοσίας για βιοϊατρικές εφαρμογές.

ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Ph.D. in Analog IC Design, Physics Department, University of Patras (2017)
  • M. Sc. degree in Electronics and Communications, Physics Department, University of Patras (2013)
  • B.S. degree in Physics, Physics Department, University of Patras (2011)
  • Διδασκαλία (2023/24):
  • ΜΥΥ203 Βασικές Αρχές Κυκλωμάτων
  • ΜΥΕ054 Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων
  • Χ2-Υ Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα

Γρήγορη επικοινωνία