Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πλησίτη Μαρίνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γρήγορη επικοινωνία