Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρσόπουλος Κωνσταντίνος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών (1998-Πτυχίο Μαθηματικών), μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο (2001-M.Sc. “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων”, 2005-Ph.D. “Μέθοδοι Υπολογιστικής Νοημοσύνης για Αριθμητική Βελτιστοποίηση”). Υπηρέτησε ως Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τα έτη 2008-2009. Υπηρετεί στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2009 ως Επίκουρος Καθηγητής, το 2016 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2022 ως Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπολογιστική Βελτιστοποίηση, Υπολογιστική Νοημοσύνη (Εξελικτικός Υπολογισμός, Νοημοσύνη Σμηνών), Υπολογιστική Επιχειρησιακή Έρευνα.

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Υπολογιστική Βελτιστοποίηση
  • Υπολογιστική Νοημοσύνη (Εξελικτικός Υπολογισμός, Νοημοσύνη Σμηνών)
  • Υπολογιστική Επιχειρησιακή Έρευνα