Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νομικός Χρήστος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Έλαβε Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τμήμα Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου το 1992 και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική από το ίδιο Τμήμα το 1997. Είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2003. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον Σχεδιασμό και την Ανάλυση Αλγορίθμων, τους Προσεγγιστικούς Αλγόριθμους, την Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, τις Τυπικές Γλώσσες, τη Λογική στην Επιστήμη των Υπολογιστών, τον Λογικό Προγραμματισμό και τη Θεωρία Γραφημάτων.

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων
  • Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι
  • Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
  • Τυπικές Γλώσσες
  • Λογική στην Επιστήμη των Υπολογιστών
  • Λογικός Προγραμματισμός
  • Θεωρία Γραφημάτων