Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νίκου Χριστόφορος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Χριστόφορος Νίκου έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1994. Το 1995 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) και το 1999 το διδακτορικό δίπλωμα σε επεξεργασία εικόνας και υπολογιστική όραση από το Πανεπιστήμιο Louis Pasteur (Strasbourg I), Γαλλία. ‘Εχει εργασθεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με ανάλυση εικόνων και πολυμέσων (2001). Έχει εργαστεί επίσης ως μηχανικός έρευνας Compucon S.A. (2002-2004). Το 2004 εξελέγη Λέκτορας, το 2009 Επίκουρος Καθηγητής, το 2013 Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2018 είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-206 ήταν επισκέπτης Καθηγητής στο Department of Computer Science, University of Houston, Texas, USA. Επίσης, έχει διατελέσει General Chair του συνεδρίου IEEE International Conference on Image Processing 2018 (ICIP’18) και από το 2019 είναι μέλος του Conferences Board του IEEE Signal Processing Society. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η υπολογιστική όραση, η επεξεργασία και ανάλυση εικόνας και οι εφαρμογές τους στη βιοιατρική. Ο Χ. Νίκου είναι Senior Member του IEEE και μέλος του EURASIP.

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Υπολογιστική Όραση
  • Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας
  • Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας και οι εφαρμογές τους στη βιοιατρική