Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κόντης Λυσίμαχος-Παύλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βασικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 1994), μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Northwestern, USA (M.Sc και Ph.D Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 1996 και 1999, αντίστοιχα). Το Ακαδημαϊκό Έτος 1999-2000 ήταν Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Northwestern, USA. Εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του State University of New York at Buffalo, USA (2000-2007). Το 2007 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής,το 2013 Αναπλ. Καθηγητής και το 2018 Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Ph.D., Electrical and Computer Engineering, Northwestern University, 1999
  • M.S., Electrical and Computer Engineering, Northwestern University, 1996
  • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994
  • Διδασκαλία (2022/23):
  • ΜΥΥ603 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
  • ΜΥΕ025 Πολυμέσα
  • Δ4 Επεξεργασία και Συμπίεση Βίντεο
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Πολυμεσικές Τηλεπικοινωνίες.
  • Επεξεργασία, Συμπίεση και Μετάδοση Εικόνας και Βίντεο
  • Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες