Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κουράκος-Μαυρομιχάλης Ευάγγελος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γρήγορη επικοινωνία