Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κυριαζής Ιωάννης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Bασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Πτυχίο Πληροφορικής, 2001), μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο ίδρυμα (M.Sc και Ph.D στην Πληροφορική, 2002 και 2018, αντίστοιχα). Tο 2004 διορίστηκε ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το 2013 μετατάχθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Από το 2019 υπηρέτησε ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Το 2022 μετατάχθηκε σε θέση ΕΔΙΠ του Τμήματος. Είναι μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Γραφικών Υπολογιστών (CGRG) του τμήματος. Έχει συμμετάσχει στην εθελοντική ομάδα Support για τη συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γραφικά Υπολογιστών, Σχεδίαση με υπολογιστή (CAD), Αναπαράσταση στερεών Ανάστροφη, Μηχανική σε 3Δ αντικείμενα

ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2018
  • M.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2002
  • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2000

Γρήγορη επικοινωνία