Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

SMART TOUR: Ευφυής Tουρισμός στις Πολιτιστικές Διαδρομές – Επιστημονικό Συνέδριο – 26/27 Ιουλίου 2023

Περιγραφή

«SMART TOUR – Ευφυής τουρισμός στις πολιτιστικές διαδρομές» με αριθμό έργου 82660,
χρηματοδοτούμενο από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020
Project co-funded by the European Union and National Funds of the Greece and Albania
via Interreg IPA CBC Programme “Greece Albania 2014-2020”

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: «Η Τεχνολογία ως Κινητήριος Δύναμη για Επαυξημένες Πολιτιστικές Εμπειρίες» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 (ώρα έναρξης 09:45 – ώρα λήξης 14:00) και την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 (ώρα έναρξης 10:00 – ώρα λήξης 15:00), στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «SMART TOUR – Ευφυής τουρισμός στις πολιτιστικές διαδρομές», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Σταύρο Δ. Νικολόπουλο και χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA II «Ελλάδα – Αλβανία».

Η αρχή έγινε τον περασμένο Μάρτιο με την πραγματοποίηση Ημερίδας, με στόχο την πληροφόρηση του κοινού και την καλύτερη αξιοποίησή των αποτελεσμάτων του έργου και συνεχίζεται με το Επιστημονικό Συνέδριο για τη διάδοση του «Βιωματικού Τουρισμού» στην διασυνοριακή περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Συνεδρίου θα αναδειχθούν οι νέες δυνατότητες της αγοράς μέσω της δημιουργίας ενός «Διασυνοριακού Δικτύου Δημιουργικών Εμπειρογνωμόνων», περιλαμβάνοντας τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα γίνει παρουσίαση του έργου SMART TOUR και της ομώνυμης πλατφόρμας, των νέων τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος, καθώς και των πιλοτικών εφαρμογών του.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν workshops, τα οποία θα περιλαμβάνουν εικονική ξενάγηση στο Γεφύρι της Κόνιτσας, επαυξημένη εμπειρία στα αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία της Ηπείρου και στο Μουσείο Τυπογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως… άλλοι μικροί Γουτεμβέργιοι.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε παρακάτω