Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Hμερίδα αποφοίτων ΤΜΗΥΠ, 22/3/2019 – 16:00-20:00

Περιγραφή

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής οργανώνει στις 22/3/2019, 16:00-20:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος την πρώτη Ημερίδα Αποφοίτων στα 25 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος.

Στην ημερίδα θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων μας που έχουν πετυχημένα στελεχώσει επιχειρήσεις Πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, έχουν ιδρύσει καινοτόμες επιχειρήσεις πληροφορικής ή έχουν εργαστεί ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η ημερίδα θα είναι ανοιχτή για όλους.

Με εκτίμηση
Γεώργιος Τσιατούχας, Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων