Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

3ο Arduino Summer School 2023

Περιγραφή

Πληροφορίες

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει το 3ο Arduino Summer School, με θέμα “Ρομποτικό Όχημα και Εφαρμογές STEM – Κατασκευή και Προγραμματισμός” που πρόκειται να διεξαχθεί στις 26-27 Ιουνίου 2023.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατασκευή και ο προγραμματισμός ενός ρομποτικού οχήματος χαμηλού κόστους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές STEM στο σχολείο. Στα πλαίσια του σεμιναρίου αυτό το όχημα θα προγραμματιστεί να κινείται σε διάφορες κατευθύνσεις, να στρίβει, να επιταχύνει/επιβραδύνει, να αποφεύγει εμπόδια και να ακολουθεί γραμμές.


Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου, ειδικοτήτων ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ88 και ΠΕ89 που έχουν:

  • Παρακολουθήσει τουλάχιστον 1 από τα προηγούμενα σεμινάρια του Arduino Summer School ή που έχει κάποιες βασικές γνώσεις στη τεχνολογία Arduino και
  • Έχουν γνώσεις προγραμματισμού.

Διεξαγωγή

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 10 ώρες (9:00 – 14:00, 26 & 27 Ιουνίου 2023) και οι θέσεις θα είναι περιορισμένες (40 μέγιστο). Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ξεκινήσουν Δευτέρα 16 Μαΐου 2023, 9:00 π.μ. και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο δήλωσης. Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερα: https://arduino.cse.uoi.gr/