Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος_Ομιλίες σε Θέματα Δικτύων

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πάνω σε θέματα Δικτύων.

Το πρώτο σκέλος των ομιλιών θα γίνει την Πέμπτη, 17/1/2019 και την Παρασκευή 18/1/2019. Όλες οι ομιλίες θα δοθούν στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα των ομιλιών (και των δύο ημερών)ακολουθεί.

Πρόγραμμα Πέμπτη 17/1/2019

Πρόγραμμα Παρασκευή, 18/1/2019

 

Gallery