Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος_Ομιλίες σε Θέματα Δικτύων_Μέρος 2ο_21/1/2019

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πάνω σε θέματα Δικτύων.
Το δεύτερο σκέλος των ομιλιών θα γίνει τη Δευτέρα 21/1/2019. Όλες οι ομιλίες θα δοθούν στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα των ομιλιών για τις 21/1/2019 ακολουθεί.

Πρόγραμμα Δευτέρα 21/1/2019