Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος – Σειρά Διαλέξεων Ανάπτυξης Ήπιων Δεξιοτήτων (soft skills) – Δεξιότητες Παρουσίασης

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης διαλέξεων σχετικά με την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 24/11/2023 και ώρα 12:00

ομιλία με τίτλο «Σειρά Διαλέξεων Ανάπτυξης Ήπιων Δεξιοτήτων (Soft Skills): Δεξιότητες Παρουσίασης» στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΤΜΗΥΠ. Ομιλήτρια θα είναι η  κα Ευγενία Ευμοιρίδου, Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας , Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

* Η σειρά διαλέξεων σχετικά με την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) αποτελεί μέρος των σεμιναρίων του Τμήματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε αυτό το σεμινάριο θα γίνει αναφορά στις βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας ομιλητής για να κάνει μία πετυχημένη παρουσίαση.  Συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στο πως θα αναπτύξει και θα οργανώσει τις ιδέες του και στο τί θα πρέπει να συμπεριλάβει στην εισαγωγή, στο κύριο μέρος και στον επίλογο του.  Στην συνέχεια, θα εξεταστεί ο σωστός τρόπος παρουσίασης των ιδεών, αναφορικά με τον σχεδιασμό διαφανειών και τη συμπεριφορά που θα πρέπει να έχει κανείς ως ομιλητής απέναντι στο κοινό του.  Τέλος, θα καταδειχθούν τρόποι αντιμετώπισης συνήθων δυσκολιών όπως της διαχείρισης του χρόνου, του άγχους και των «δύσκολων» συμπεριφορών εκ μέρους του κοινού.