Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:”Game-theoretic semantics for non-distributive logics”

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8/2/2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο “Game-theoretic semantics for non-distributive logics”. Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής κ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
The talk will focus on the semantics of logics without distribution, running through the efforts to establish a meaningful compositional semantics via representation and discrete, or Stone-type duality results, in combination with developments in the theory of canonical extensions and it will finally focus on a related recent result by the speaker on game-theoretic semantics for logics without distribution (https://doi.org/10.1093/jigpal/jzy079).