Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος (ζωντανή μετάδοση) με τίτλο:”Five Non-Volatile Memristor Enigma Solved”,Leon O. Chua

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα μεταδοθεί ζωντανά από το αμφιθέατροII του ΚΕΔΕΑ, του ΑΠΘ την Τρίτη 23/10/2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο “Five Non-Volatile Memristor Enigma Solved”. Ομιλητής θα είναι o κ.Leon O. Chua,Professor Emeritus,EECS Department,University of California, Berkeley.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο κ. Leon Chua είναι αυτός που επινόησε το memristor ως το τέταρτο ηλεκτρικό στοιχείο και θα παρουσιάσει τη λειτουργία του, την εξέλιξη της θεωρίας του καθώς και εφαρμογές του.
Ο κ. Leon Chua είναι ιδιαίτερα γνωστός στην επιστημονική κοινότητα εκτός της επινόησης του memristor (1971) και λόγω του κυκλώματος Chua (1983), καθώς και της μελέτης πληθώρας μη γραμμικών φαινομένων. Ειδικότερα θεωρείται ως ο «πατέρας» της θεωρίας των μη γραμμικών κυκλωμάτων. Το κύκλωμα Chua ήταν το πρώτο κατασκευασμένο κύκλωμα που παρουσίασε χαοτική συμπεριφορά, ενώ στη συνεισφορά του στη θεωρία μη γραμμικών κυκλωμάτων συγκαταλέγεται και η επινόηση (μαζί με τον Yang Lim το 1988) των κυψελωτών νευρωνικών δικτύων (Cellular Neural Networks) με πολλές εφαρμογές, ιδιαίτερα στην επεξεργασία εικόνας. Είναι αυτός που πρότεινε την αντίστοιχη θεωρία και υπέθεσε την ύπαρξη του memristor ως το τέταρτο ηλεκτρικό στοιχείο που συνδέει τη μαγνητική ροή με το φορτίο. Το όνομα του στοιχείου αυτού οφείλεται στον κ. Chua. Τριάντα εφτά χρόνια μετά την μνημειώδη δημοσίευση του “Memristor – The missing circuit element” το 1971, το memristor κατασκευάστηκε στα εργαστήρια της Hewlett Packard (2008), επαληθεύοντας την θεώρηση του κ. Chua και ενεργοποιώντας μια έντονη ερευνητική δραστηριότητα ως προς την αναζήτηση εφαρμογών του νέου στοιχείου, με έμφαση στα κυκλώματα μνήμης και στην τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Neural Networks, neuromorphic circuits), όπου προβλέπεται ότι θα αντικαταστήσει το τρανζίστορ λόγω των βελτιώσεων που θα επιφέρει στον απαιτούμενο χώρο, στην κατανάλωση ενέργειας και στην ταχύτητα.

Gallery