Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα “Online Parameter Adaptation Methods for Population-Based Metaheuristics”

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. του υποψήφιου διδάκτορα κυρίου Β. Τάτση με θέμα “Online Parameter Adaptation Methods for Population-Based Metaheuristics” την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του κτηρίου Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.