Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα “Εντοπισμός λέξεων σε εικόνες χειρόγραφων κειμένων με επιβλεπόμενες και μη επιβλεπόμενες αναπαραστάσεις τους”

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. του υποψήφιου διδάκτορα κυρίου Άγγελου Γιώτη με θέμα ««Εντοπισμός λέξεων σε εικόνες χειρόγραφων κειμένων με επιβλεπόμενες και μη επιβλεπόμενες αναπαραστάσεις τους» την Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.