Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Εταιρείας HDL Design House, 07/03/2023 – 12:00

Περιγραφή

Την Τρίτη 07/03/2023 και ώρα 12:00,  θα διοργανωθεί μια εκδήλωση γνωριμίας με την εταιρία HDL Design House.  Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μέλη ΔΕΠ.