Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ομιλία με τίτλο “How autonomous agents can gather without persistent memory or guides and under an adversarial scheduler?”

Περιγραφή

Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/12/2022 και ώρα 11:30, ομιλία με τίτλο «How autonomous agents can gather without persistent memory or guides and under an adversarial scheduler?» στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΤΜΗΥΠ. Ομιλητής θα είναι ο  κ. Ευριπίδης Μάρκου, Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Thessaly.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
We discuss the following problem. A number of anonymous software agents which autonomously operate in an anonymous and un-oriented ring network, wish to gather at some node (not predetermined) of the network. The agents do not have persistent memory, cannot exchange messages and their operation can be asynchronously interrupted for a finite but unpredictable time. We study how the agents can gather for initial configurations where this is possible and under any asynchronous interruptions. If the time permits we will survey some more results on the gathering problem of autonomous agents in the framework of distributed computing.