Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ημερίδα γνωριμίας με την P&I Hellas, Παρασκευή 26/11/2021 – 12:00

Περιγραφή

Την Παρασκευή 26/11/2021 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος θα διοργανωθεί μια ημερίδα γνωριμίας με  την εταιρία P&I. Θα γίνει παράλληλη αναμετάδοση της εκδήλωσης στις αίθουσες Ι1 & Ι3.Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, απόφοιτους και μέλη ΔΕΠ.